ไดเมทสยาม

BUSINESS

ไดเมท (สยาม) เร่งตรวจสอบข้อร้องเรียนเรื่องการสวมสิทธิ์หุ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นายนพพดล  กาญจนทวีวัฒน์  กรรมการ บมจ. ไดเมท (สยาม) เปิดเผยว่า “ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)  ได้ส่งรายงานการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของวันที่ 28 เมษายน 2566  ว่าที่ประชุมฯ ลงมติไม่ผ่านในวาระที่ 5

Read More