ไนท์โกลเบิล

IT&CAR

เดโก้ แท็กทีม ไนท์ โกลเบิล เซ็น MOU เป็นผู้ผลิตรถมอเตอรไซค์ไฟฟ้า OEM

“เดโก้ กรีน” เอนเนอร์จี เซ็น MOU “ไนท์ โกลเบิล” ผลิตรถมอเตอรไซค์ไฟฟ้า OEM แบรนด์ เดโก้ เพื่อร่วมขยายตลาดจักรยานยนต์ไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ ตั้งเป้าผสานพันธกิจของทั้งสองพันธมิตรผ่านนวัตกรรม

Read More