ไมโครพลาสติก

OTHER

“ฝุ่นขนาดเล็ก” มลพิษทางอากาศ ปัญหาใหญ่ที่มนุษย์ทั่วโลกต้องเผชิญ

สถานการณ์มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) เป็นสิ่งที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญ และผู้คนส่วนใหญ่กำลังรับมือกับปัญหานี้ โดยเฉพาะในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ ๆ ที่ถือเป็นจุดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยความเจริญก้าวหน้า

Read More