เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ชวนภาคภูมิใจในความเป็นไทย ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด “ไม่ลืม”

ในปัจจุบันมีการกล่าวถึงเรื่อง จิตสำนึกความเป็นไทยกันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือแม้กระทั้งโลกออนไลน์ ซึ่งนำเสนอในมุมมองที่แตกต่างกันออกไป ในฐานะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Read more