CBNT CHANNEL

โลกของข่าว โลกของคุณ ติดต่อทีมงานและส่งหมายเชิญร่วมงานได้ที่ chillbiznews@gmail.com

ไรเซ่นเอ็นเนอร์ยี่

OTHER

ไรเซ่น เอ็นเนอร์ยี่ ลงนามจัดหาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด HJT ขนาด 1GW ให้กับ เอเธียน โฮลดิ้ง

บริษัท ไรเซ่น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (Risen Energy Co., Ltd.) บริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรชั้นนำ ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท เอเธียน โฮลดิ้ง จำกัด (Athein Holding Pte Ltd) ซึ่งเป็นบริษัทรวมกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP)

Read More