LINE MAN ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดคอร์สซ่อมบำรุงจักรยานยนต์ เดินหน้าปั้นโครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้ไรเดอร์ต่อเนื่อง

LINE MAN ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดโครงการ “ไลน์แมน เสริมทักษะซ่อมบำรุงจักรยานยนต์” โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาและต่อยอดทักษะของไรเดอร์ทั่วประเทศให้สามารถสร้างโอกาสทางอาชีพตามความสนใจ

Read more