CBNT CHANNEL

โลกของข่าว โลกของคุณ ติดต่อทีมงานและส่งหมายเชิญร่วมงานได้ที่ chillbiznews@gmail.com

ไส้หมูไก่สาหร่ายวากาเมะ

OTHER

โออิชิ อีทโตะ เอาใจสายเกี๊ยวซ่า ชวนฟินเมนูใหม่ ไส้หมูไก่สาหร่ายวากาเมะ น้ำจิ้มซีฟู้ด…แซ่บ

โออิชิ อีทโตะ (OISHI EATO) ชวนฟินเกี๊ยวซ่าไส้แน่น ใหม่ !!! โออิชิ อีทโตะ เกี๊ยวซ่า ไส้หมูไก่สาหร่ายวากาเมะ น้ำจิ้มซีฟู้ด พร้อมจัดหนักเอาใจเหล่านักกินสายเกี๊ยวซ่า ด้วยเกี๊ยวซ่าญี่ปุ่น แป้งบางนุ่ม เป็นเอกลักษณ์

Read More