CBNT CHANNEL

โลกของข่าว โลกของคุณ ติดต่อทีมงานและส่งหมายเชิญร่วมงานได้ที่ chillbiznews@gmail.com

ไหล่นายที่พักใจของฉัน

ENTERTAIN

“คิมแจฮัน” พบ “ชินเยซาน” ใน “A Shoulder to Cry On” (ไหล่นาย=ที่พักใจของฉัน)

เมื่อความรักเกิดขึ้นในหัวใจ และไม่อาจสามารถปฏิเสธหัวใจของตัวเองได้ ผลงานการแสดงครั้งแรกของไอดอลหนุ่มหล่ออย่าง คิมแจฮัน และ ชินเยชาน สมาชิกวง OMEGA X ใน “A Shoulder to Cry On” (ไหล่นาย=ที่พักใจของฉัน)

Read More