ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ ร่วม สยามจุลละมณฑล ส่งมอบ นวัตกรรมเครือข่ายห้องสมุดออนไลน์ ไฮบรารี่ ต้นแบบ แก่สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ช่วยสร้างการศึกษาเท่าเทียมอย่างไร้พรมแดน

นายอเล็กซองด์ ฮัมเมล กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่สองจากซ้าย) และ นายพัฒนา พิลึกฤาเดช ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (คนแรกจากขวา) บริษัท ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผู้นำด้านการพัฒนาระบบห้องสมุดออนไลน์

Read more

ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ ร่วม สยามจุลละมณฑล ต่อยอดความสำเร็จห้องสมุดประชาชนออนไลน์ ส่งมอบนวัตกรรมเครือข่ายห้องสมุดออนไลน์ ไฮบรารี่ แก่ สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวดีวงการศึกษาไทย ภาคเอกชน ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ และ สยามจุลละมณฑล พัฒนาระบบห้องสมุดออนไลน์ ช่วยสร้างการศึกษาอย่างเท่าเทียม ล่าสุดต่อยอดความสำเร็จจากระบบห้องสมุดประชาชนออนไลน์

Read more

โควิด-19 – เทคโนโลยีดิจิทัล 2 ตัวเร่งภาครัฐและเอกชน ปรับตัวสู่ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น

ภาครัฐและเอกชนเร่งเดินหน้าสู่ยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น เต็มตัว หลังโควิด-19 และการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เป็น 2 ตัวเร่งสำคัญ ด้าน ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ รับอานิสงค์สบช่องส่ง ไฮบรารี่

Read more

ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ ส่งมอบ ไฮบรารี่ ระบบห้องสมุดออนไลน์องค์กร ที่สมบูรณ์ที่สุดของไทย แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายพัฒนา พิลึกฤาเดช ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (คนที่สองจากซ้าย) และ นางสาวธรินทิพย์ โสภณบรรณารักษ์ ผู้ช่วยฝ่ายปฏิบัติการ (คนแรกจากซ้าย) บริษัท ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด ร่วมกันส่งมอบ ไฮบรารี่ (Hibrary)

Read more

ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ และ สยามจุลละมณฑล ร่วมส่งมอบ ไฮบรารี่ ระบบห้องสมุดออนไลน์องค์กรที่สมบูรณ์ที่สุดของไทย แก่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุทัยธานี

นายพัฒนา พิลึกฤาเดช ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด และ นายพสิษฐ์สัทคุณ จุลละมณฑล กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเท

Read more

ข่าวดี 33 ห้องสมุดประชาชน เปิดให้อ่าน อีบุ๊ก ฟรี กว่า 1,000 หัว ผ่านแอปพลิเคชัน ไฮบรารี่

ห้องสมุดประชาชนยุคใหม่ปรับตัวสู่ระบบดิจิตอล – ออนไลน์อย่างแท้จริง ลดอุปสรรคการอ่าน แก้ปัญหาคนไม่เข้าห้องสมุด สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แบบไร้ข้อจำกัด ล่าสุด 33 ห้องสมุดประชาชน เ

Read more

ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ เปิดตัว ไฮบรารี่ ระบบห้องสมุดออนไลน์องค์กรที่สมบูรณ์ที่สุดของไทย พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยร่วมถ่ายทอดการใช้งานจริง

นายพัฒนา พิลึกฤาเดช ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และ นางสาวธรินทิพย์ โสภณบรรณารักษ์ ผู้ช่วยฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด สตาร์ทอัพผู้นำการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Read more