ไฮบริดมาร์เกตติ้ง

BUSINESSMarketing

ทูที มัลติมีเดียแอนด์มาร์เก็ตติ้ง ปักธง โตต่อเนื่อง ด้วย “ไฮบริด มาร์เกตติ้ง”

ธุรกิจ “เอเจนซี” ไม่ว่าจะเป็น “มีเดีย เอเจนซี” , “แอดเวอร์ไทซิ่ง เอเจนซี” หรือ “มาร์เก็ตติ้ง เอเจนซี” ต่างถูกท้าทายจากดิจิทัล ดิสรัปชั่น ไม่ต่างจากอุตสาหกรรมอื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในวงการโฆษณาต่าง “กังวล” ว่า “ทางรอด” ควรอยู่ในบทบาทใด

Read More