ทีเส็บ จัดหลักสูตร 2HY เร่งพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมเชิญชวนเรียนออนไลน์ ล้ำสมัย ปรับใช้ได้จริง

อุตสาหกรรมไมซ์สร้างมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาทให้กับเศรษฐกิจประเทศไทยในช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด- 19 ซึ่งนับเป็นอุตสาหกรรมหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงดูดผู้ร่วมงานทั้งไทยและต่างชาติราว 30 ล้านคนต่อปี ในระยะที่เกิดการชะลอตัวของภาคบริการจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

Read more

ทีเส็บ เชิญชวนสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS ร่วมกันยกระดับศักยภาพสถานที่จัดงาน ด้วยมาตรการสุขอนามัยและนวัตกรรมการจัดงานเสมือนจริง ในโครงการ “2HY (Hygiene& Hybrid)”

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ และเป็นวาระของโลก ส่งผลให้ธุรกิจชะลอตัว และหยุดชะงัก หนึ่งในอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนประเทศอย่างอุตสาหกรรมไมซ์ โดยเฉพาะสถานที่จัดงาน ถือว่าได้รับผลกระทบโดยตรง

Read more