แอร์ แคนาดาเริ่มเที่ยวบินปฐมฤกษ์ แวนคูเวอร์ – กรุงเทพฯ ให้บริการเส้นทางบินจากกรุงเทพฯ สู่อเมริกาเหนือภายใน 13 ชั่วโมงรับซีซั่นท่องเที่ยว

เที่ยวบินปฐมฤกษ์ (AC065) เส้นทางแวนคูเวอร์ – กรุงเทพฯ ของสายการบินแอร์แคนาดา (Air Canada) สายการบินที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดาได้เดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

Read more