“AMD อัปเดตฟีเจอร์ AMD FidelityFX Super Resolution หลังครบรอบ 1 ปี – รองรับเกมต่าง ๆ มากกว่า 110 เกม และความพร้อมใช้งาน FSR เวอร์ชั่น 2.0 บน GPUOpen”

เป็นเวลา 1 ปีแล้วที่ AMD เปิดตัวเทคโนโลยีฟีเจอร์ FidelityFX Super Resolution (FSR) โซลูชั่นการอัปสเกลการแสดงผลล้ำสมัย ที่เพิ่มประสิทธิภาพด้านการแสดงผลที่น่าทึ่งผ่านเกมต่าง ๆ ที่รองรับฟีเจอร์ และกลายเป็นเทคโนโลยีซอฟต์แวร์

Read more