เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมหุ่นยนต์ เข้ากับทุกระบบเน็ตเวิร์คอุตสาหกรรมได้อย่างง่ายดาย

หุ่นยนต์ต้องการอุปกรณ์เสริมเพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ แต่วิธีการใดที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านี้เข้ากับเน็ตเวิร์คของโรงงาน? วิธีง่ายที่สุดคือ ใช้ผลิตภัณฑ์ Anybus จาก HMS Networks ที่มีมาตรฐานพร้อมติดตั้งใช้งาน ดั่งเช่นที่ RSP ได้ค้นพบ

Read more