อเวดาจัดกิจกรรม “Aveda Walks For Water” ชวนคนไทยดูแลทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่และมุ่งมั่นต่อการรับผิดชอบต่อเรื่องสิ่งแวดล้อม พร้อมเฉลิมฉลองวาระเดือนแห่งการคุ้มครองโลก อเวดา ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่ทรงประสิทธิภาพซึ่งมีภารกิจหลักเพื่อการดูแลเส้นผมพร้อมกับเป็นส่วนหนึ่ง

Read more