BeijingEtown

OTHER

ปักกิ่ง อี-ทาวน์ เปิดฉากสัปดาห์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอุตสาหกรรมจีน-ฝรั่งเศส

ทางการจีนและฝรั่งเศสได้เปิดฉากงานสัปดาห์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอุตสาหกรรมจีน-ฝรั่งเศส ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ-เทคโนโลยีปักกิ่ง (Beijing Economic-Technological Development Area หรือ BDA) หรือที่รู้จักกันว่าปักกิ่ง อี-ทาวน์ (Beijing E-town)

Read More