OPPO จับมือ BKKMENU สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกโมเมนต์ผ่านแคมเปญ “Save The Night”

OPPO ร่วมมือกับ BKKMENU รังสรรค์แรงบันดาลใจในแคมเปญ “Save The Night” ผ่านแนวคิด “Empower Every Moment” ด้วยการถ่ายภาพภาพเมนูอาหารจาก 10 ร้านอาหารในที่แสงน้อยพร้อมยังสามารถเก็บรายละเอียด

Read more