BRICSMediaForum

OTHER

กลุ่มบริกส์จัดประชุมสื่อครั้งที่ 6 ชวนสนทนาแลกเปลี่ยนเพื่ออนาคตที่ไม่เอนเอียง 

การประชุมสื่อสมาชิกกลุ่มบริกส์ (BRICS Media Forum) ครั้งที่ 6 ได้เปิดฉากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ณ ประเทศแอฟริกาใต้ เพื่อสำรวจหาแนวทางเสริมพลังเสียงให้ประเทศกำลังพัฒนา

Read More