SBI ธนาคารรายใหญ่ที่สุดของอินเดีย เตรียมลงทุนใน Cashfree แพลตฟอร์มรับชำระเงินดิจิทัลชั้นนำ

Cashfree บริษัทรับชำระเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีธนาคารชั้นนำของอินเดีย ประกาศว่าธนาคาร State Bank of India (SBI) ซึ่งเป็นธนาคารรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ได้เข้าร่วมลงทุนในองค์กร การเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันด้านการส่งเสริมรูปแบบการชำระเงินดิจิทัล

Read more