CBNT CHANNEL

โลกของข่าว โลกของคุณ ติดต่อทีมงานและส่งหมายเชิญร่วมงานได้ที่ chillbiznews@gmail.com

ChinaMedia

OTHER

การประชุมว่าด้วยการสื่อสารอัจฉริยะนานาชาติจีนปี 2566

การประชุมว่าด้วยการสื่อสารอัจฉริยะนานาชาติจีน ประจำปี 2566 (China International Intelligent Communication Forum 2023) ซึ่งจัดโดยไชน่า มีเดีย กรุ๊ป (China Media Group) และรัฐบาลประชาชนประจำมณฑลเจียงซู ได้จัดขึ้นที่เมืองอู๋ซี

Read More