CHiQ

OTHER

CHiQ เปิดตัวในการแข่งขันสกีกระโดดไกลชิงแชมป์โลกปี 2566

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา เมืองคลิงเงินธาล (Klingenthal) ประเทศเยอรมนี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสกีกระโดดไกลชิงแชมป์โลก ประเภทชาย ซึ่งจัดโดยสหพันธ์สกีนานาชาติ (Men’s FIS Ski Jumping World Cup) งานนี้มีนักสกีชั้นนำ

Read More