CBNT CHANNEL

โลกของข่าว โลกของคุณ ติดต่อทีมงานและส่งหมายเชิญร่วมงานได้ที่ chillbiznews@gmail.com

cippe2023

OTHER

“เจเรห์” เปิดตัวโซลูชันขุดเจาะคาร์บอนต่ำที่มหกรรม cippe 2023 การใช้ประโยชน์อัจฉริยะ

เจเรห์ (Jereh) เปิดตัวเทคโนโลยีที่บริษัทเพิ่งพัฒนาขึ้นใหม่ที่มหกรรม cippe 2023 อย่างหน่วยขุดเจาะด้วยไฟฟ้า 8000 แรงม้า และหน่วยวางท่อม้วนไฟฟ้า ภายใต้ธีม “เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ โซลูชันการใช้ประโยชน์อัจฉริยะ”

Read More