CKD

OTHER

แบ็กซ์เตอร์ เปิดตัวแคมเปญ “Begin Again” สนับสนุนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังดูแลสุขภาพของตน

โรคไตเรื้อรัง (CKD) เป็นเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ทั่วโลกและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวน 850 ล้านคนทั่วโลก สาเหตุหลักของการเจ็บป่วยมีความสัมพันธ์จากโรคเบาหวาน ทั้งนี้โรคไตเรื้อรังอาจนำไปสู่ภาวะไตวาย

Read More