ClimateCareForum2023

OTHER

“เดอะ สตรีท รัชดา” เดินหน้าจัดการปัญหาขยะ จับมือตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากการไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมในเรื่องต่างๆ แล้วนั้น การจัดการกับปัญหา “ขยะ” ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับโลกของเรา เพราะจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

Read More