ภาวะ “โรคซึมเศร้า” ที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้ สะท้อนออกมาเป็นเพลง “มีเพียงน้ำตา” จาก “CLOCKWORK MOTIONLESS”

การสูญเสียย่อมมาพร้อมกับความเสียใจ  แม้บางครั้งในเวลานั้นเราอาจจะยังรับความจริงไม่ได้ ลบความทรงจำเท่าไรก็ไม่มีวันหมด  อึดอัดสับสนจนพูดอะไรไม่ออก  อาจมีเพียงน้ำตาเท่านั้นที่สื่อสารความรู้สึกเบื้องลึกได้ดีที่สุด

Read more