มหาวิทยาลัย CMKL จัดงานสัมมนา CMKL Innovation Summit 2021 “Into the Metaverse”

มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล จัดงานสัมมนาใหญ่นำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท CMKL Innovation Summit 2021 ในโปรเจ็กต์การวิจัยและพัฒนาท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

Read more