CorporateSocialImpactAward

OTHER

แอมเวย์ รับรางวัล “Corporate Social Impact Award” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 

นายทศพร นิษฐานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย ร่วมรับรางวัลองค์กรที่สร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม “AMCHAM Corporate Social Impact

Read More