CTWprOudtObepride

OTHER

เซ็นทรัลพัฒนา ส่งเสริมความหลากหลายและเท่าเทียม จัดกิจกรรม Pride ไม่รู้จบ

เซ็นทรัลพัฒนา องค์กรที่สนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยอมรับความหลากหลายและความเท่าเทียม เริ่มต้นจากภายในองค์กร เติมเต็มการเป็นพนักงานในทุกเพศสภาพ

Read More
OTHER

KFC ประเทศไทย เปิดบักเก็ตรับความหลากหลาย ฉลอง Pride Month 2023

Happy Pride Month! ‍เหมือนที่ผู้พันแซนเดอร์สเคยกล่าวไว้ว่า ที่เคเอฟซี เรามีพื้นที่ให้กับทุกคนเสมอ “Everyone can enjoy a seat at the table.”  ร้านเคเอฟซีของเรา จึงยินดีต้อนรับลูกค้าทุกคน รวมถึงยินดีเปิดรับพนักงานทุกคน

Read More