CUSTOMMADE

IT&CAR

ซูโมต้า พัฒนารถสามล้อไฟฟ้า CUSTOM MADE ให้ กทม.ทดลองใช้แล้ว

ดร.วิโรจน์ กุศลมโนมัย  ประธานการการบริการ บริษัท ซูโมต้า มอเตอร์ จำกัด ได้พัฒนารถสามล้อไฟฟ้าเฉพาะกิจ ให้แก่ กรุงเทพมหานคร หลังจากได้เข้าพบหารือกับ ท่าน ผอ.ภาณุวัฒน์ อ่อนเทศ ผู้อำนวยการส่วนบริการจัดการมูลฝอยรักษาการ

Read More