‘ShopeePay’ ถอดรหัสความสำเร็จของผู้ประกอบการออฟไลน์ พร้อมหนุนเส้นทางการเติบโตและยอดขาย ด้วยเทคโนโลยีการชำระเงินดิจิทัลของ Mobile Wallet

‘ShopeePay’ (ช้อปปี้เพย์) ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินผ่าน Mobile Wallet ชั้นนำจาก SeaMoney เดินหน้าต่อยอดศักยภาพผู้ประกอบการทั้งรายย่อยและรายใหญ่ในประเทศไทย ชูความสำเร็จในการสนับสนุนผู้ประกอบการ

Read more