DoctorTony

BEAUTYBUSINESSMarketing

Doctor Tony รุกตลาดเวชสำอาง ส่ง Doctor Tony Probiotics White Serum เจาะกลุ่มหนุ่มสาวรุ่นใหม่

ตลาดสกินแคร์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บวกกับการแข่งขันที่สูงขึ้นตลอดเวลา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายจึงต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจในผู้บริโภคอย่างแท้จริง รวมถึงความเชี่ยวชาญของผู้ผลิต

Read More