Don’t Say No The Series เมื่อหัวใจใกล้กัน EP 11 วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม นี้ ตอน ขอเพียงได้อยู่ข้างกาย

จะเกิดอะไรขึ้นอีก !! เมื่อ “คิง” คู่ปรับ คู่แข่งตลอดกาลของเลโอ กำลังวางแผนป่วนให้ปวดหัวอีกครั้ง โดยร่วมมือกับ “ปัณณ์” รุ่นน้องที่แอบชอบเลโอ สร้างเรื่องพยายามหาทางขัดขวางความรักอันราบรื่นของ “เลโอ-เฟียซ”

Read more

Don’t Say No The Series เมื่อหัวใจใกล้กัน EP 11 วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม นี้ ตอน ขอเพียงได้อยู่ข้างกาย

จะเกิดอะไรขึ้นอีก !! เมื่อ “คิง” คู่ปรับ คู่แข่งตลอดกาลของเลโอ กำลังวางแผนป่วนให้ปวดหัวอีกครั้ง โดยร่วมมือกับ “ปัณณ์” รุ่นน้องที่แอบชอบเลโอ สร้างเรื่องพยายามหาทางขัดขวางความรักอันราบรื่นของ “เลโอ-เฟียซ” แบบจงใจ

Read more