easyJet

BUSINESS

อีซี่ย์เจ็ต สั่งซื้อเครื่องบินตระกูล เอ320นีโอ เพิ่มเติม 157 ลำ

สายการบินอีซี่ย์เจ็ต (easyJet) ยืนยันคำสั่งซื้อเครื่องบินตระกูล เอ320นีโอ (A320neo) เพิ่มเติมอีก 157 ลำ หลังจากได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คำสั่งซื้อดังกล่าวประกอบด้วยเครื่องบิน A320neo จำนวน 56 ลำ และเครื่องบิน เอ321นีโอ (A321neo) 

Read More