Easy Series (อีซี่ ซีรีส์) ช่วยให้งานประกอบตู้ไฟ เป็นเรื่องง่ายสมชื่อ

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric) เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการพลังงานในระบบดิจิทัล แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการโรงตู้ หรือผู้ดำเนินธุรกิจด้านการประกอบตู้ไฟฟ้าจำนวนไม่มากที่รู้ว่า ชไนเดอร์ อิเล็คทริค มี แต่นอกเหนือจากโซลูชั่นด้านการจัดการพลังงานแบบในระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแล้ว

Read more