CBNT CHANNEL

โลกของข่าว โลกของคุณ ติดต่อทีมงานและส่งหมายเชิญร่วมงานได้ที่ chillbiznews@gmail.com

EGAT

OTHER

SPI ลงนาม MOU ร่วมกับ EGAT พัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า ส่งเสริมระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า

เครือสหพัฒน์ โดย “สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง” ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ “กฟผ.” พัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) วางเป้าหมายนำไปใช้ในพื้นที่ของในเครือฯ

Read More