electronicaChina2023

OTHER

แอมเพิล โซลูชันส์ เปิดตัวอย่างน่าประทับใจในงานอิเล็กทรอนิกา ไชน่า 2023

อิเล็กทรอนิกา ไชน่า 2023 (electronica China 2023) งานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีที่ทุกคนรอคอย กลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหลังจากห่างหายไปตั้งแต่ปี 2562 งานนี้จัดขึ้นที่เวทีกลางในวันที่ 11-13 กรกฎาคม

Read More