EVAAir

BUSINESS

อีวีเอแอร์ วางคำสั่งซื้อครั้งสำคัญกับแอร์บัส

อีวีเอแอร์ (EVA Air) สายการบินสัญชาติไต้หวัน ได้สรุปคำสั่งซื้อเครื่องบิน พิสัยไกล รุ่น เอ350-1000 (A350-1000) จำนวน 18 ลำ และเครื่องบินทางเดินเดี่ยว รุ่น เอ321นีโอ (A321neo) จำนวน 15 ลำกับแอร์บัส คำสั่งซื้อดังกล่าวทำให้สายการบิน

Read More