FlyGreenFund

OTHER

ไทยเวียตเจ็ทชวนวิ่งรักษ์โลก กับงานวิ่งการกุศล ‘Fly Green Charity Run’

สายการบินไทยเวียตเจ็ทภูมิใจเสนอ ‘ฟลายกรีน แชริตี้ รัน (Fly Green Charity Run)’ งานวิ่งการกุศลครั้งแรกภายใต้กองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมฟลายกรีน (Fly Green Fund) ของสายการบินไทยเวียตเจ็ท ตั้งเป้าระดมทุนมอบแก่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

Read More