FutureTrendsCorporatesAwards

OTHER

บิ๊กซี คว้ารางวัลผู้นำนวัตกรรมค้าปลีก Future Trends Corporates Awards

บิ๊กซี ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี รับรางวัล Future Trends Corporates Awards สาขา Most Innovative จากสุดยอดงานสัมมนาและงานประกาศรางวัลด้านวัตกรรมแห่งปี ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก

Read More