บทความ: ทีเอ็มบีธนชาต ชวนคนรุ่นใหม่สาย Tech และ Data ร่วมยกระดับชีวิตทางการเงินของคนไทยให้ดีขึ้น กับโครงการ Financial Well-being Hackathon for Thais

วิกฤตการณ์โควิด-19 เป็นจุดเปลี่ยนของใครหลายคนที่มีสถานะทางการเงิน คุณภาพชีวิตด้านการเงินเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง จากภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้น หนี้ครัวเรือนของไทยสูงขึ้นถึงร้อยละ 91 ของ GDP อัตราค่าครองชีพสูง

Read more