ETDA จับมือ NIA และพาร์ทเนอร์รัฐ-เอกชน จัด “Hack for GOOD Well-Being Creation”

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) จับมือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เทศบาลนครเชียงใหม่, ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก (SMID),

Read more

ETDA เตรียมจัด “Hack for GOOD Well-Being Creation” เฟ้นหานวัตกรรมพัฒนาชีวิตคนเมืองเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) จับมือพาร์ทเนอร์สำคัญทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดตัวกิจกรรม “Hack for GOOD Well-Being Creation นวัตกรรมดี เมืองดี ชีวิตดี” เร่งเฟ้นหานวัตกรรมโซลูชันที่ใช่สู่

Read more