เฉลิมฉลองให้กับ 20 ปีของเวทมนตร์แห่งภาพยนตร์ ด้วยเก้าอี Secretlab รุ่น Harry Potter และหมอนรอง เอว

เปิดตัวเก้าอี Secretlab TITAN Evo 2022 รุ่น Harry Potter และหมอนรองเอว เพือ เป็นทีระลึกถึงการครบรอบ 20 ปีของ Harry Potter กับศิลาอาถรรพ์ ภาพยนตร์ทีนําเอาโลกเวทมนตร์มา แสดงให้ทุกคนได้

Read more