โควิด-19 – เทคโนโลยีดิจิทัล 2 ตัวเร่งภาครัฐและเอกชน ปรับตัวสู่ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น

ภาครัฐและเอกชนเร่งเดินหน้าสู่ยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น เต็มตัว หลังโควิด-19 และการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เป็น 2 ตัวเร่งสำคัญ ด้าน ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ รับอานิสงค์สบช่องส่ง ไฮบรารี่

Read more