HKPM

LIFESLTYLE

คาร์เทียร์ ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกง จัด Cartier Collection Exhibition: Cartier and Women

คาร์เทียร์ร่วมกับพิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกง (Hong Kong Palace Museum: HKPM) ภูมิใจเสนอนิทรรศการสุดพิเศษ Cartier Collection Exhibition: Cartier and Women (คาร์เทียร์กับผู้หญิง) ระหว่างวันที่ 14 เมษายน – 14 สิงหาคม 2566

Read More