มิวเซียมสยามเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติด้านพิพิธภัณฑ์ ครั้งที่ 26

นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ พร้อมคณะเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติด้านพิพิธภัณฑ์ ครั้งที่  26 โดยสภาพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 21-26 สิงหาคม 2565 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชค

Read more