ภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวภูเขานานาชาติแต่งตั้งสภาและคณะผู้นำชุดใหม่

ภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวภูเขานานาชาติ (IMTA) ได้จัดการประชุมใหญ่ครั้งที่สองเมื่อวันที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยสมาชิก 138 รายจาก 5 ทวีปได้ร่วมการประชุมผ่านวิดีโอ ขณะที่กลุ่มผู้นำภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวภูเขานานาชาติได้ทบทวน

Read more