“แบ็กซ์เตอร์” จับมือ “อินทูอิทีฟ” พัฒนาโต๊ะผ่าตัดแบบปรับตำแหน่งได้ตัวแรกสำหรับระบบผ่าตัด da Vinci Xi พร้อมนำเสนอที่ศูนย์อบรมประจำเอเชียของดีไวซ์ เทคโนโลยีส์

แบ็กซ์เตอร์ (Baxter) และอินทูอิทีฟ (Intuitive) ได้ร่วมกันพัฒนาโต๊ะผ่าตัด TS7000dV ซึ่งเป็นโต๊ะผ่าตัดแบบปรับตำแหน่งได้ (integrated table motion หรือ ITM) สำหรับระบบผ่าตัด Da Vinci Xi โต๊ะผ่าตัดรุ่นใหม่นี้พร้อมให้ศัลยแพทย์

Read more