การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของเกาหลีใต้เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพเกาหลี (KHIDI) ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ทางการของเมดิคอล โคเรีย (Medical Korea) หรือ www.medicalkorea.or.kr ซึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการทางการแพทย์ของเกาหลีใต้

Read more