เปิดโฉม 12 ทีมสุดท้าย ผ่านการคัดเลือกสุดหิน Krungsri UPCelerator

หลังจากที่ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด หรือ Krungsri Finnovate ได้จับมืออุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ STeP เปิดตัวโปรแกรม ‘Krungsri UPcelerator’ ภายใต้แนวคิด

Read more