LINEWEBTOON

Other

LINE WEBTOON – ศิลปกรรมฯ ม.กรุงเทพ มุ่งส่งเสริมความรู้เยาวชนรุ่นใหม่

LINE WEBTOON จับมือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมความรู้แก่นักศึกษาเยาวชนรุ่นใหม่ ในด้านการออกแบบ

Read More